โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี   เป็นโรงเรียนลำดับที่ 17 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์   เดิมชื่อโรงเรียนสุวกูลพิทยา   ได้รับความไว้วางใจให้โรงเรียนในเครือสารสาสน์เข้ามาดำเนินกิจการแทน   และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี

          ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนแผนกสามัญ และ แผนกอาเซียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3

          เดิมโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี   มีเนื้อที่ 3 ไร่   ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าของที่ดินด้านทิศตะวันตก คือ คุณป้าจันทร์เพ็ญ ชูประวัติ, คุณพานทอง ศรีมหายันต์ , คุณกมลพรรณ ชื่นประดิษฐ์  และญาติๆ เพิ่มอีก 17 ไร่เศษ   รวมแล้วโรงเรียนมีที่ดิน 20 ไร่

          ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 5 ชั้น จำนวน 35 ห้อง เพิ่มอีก 1 หลัง   เพื่อรองรับนักเรียนและได้เปิดทำการเมื่อต้นปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันมีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง   ห้องประกอบการอย่างละ 1 ห้อง คือ  ห้องศิลปะ  ห้องสมุด   ห้องคณิตศาสตร์   ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งยังมีสนามเด็กเล่น  สวนหย่อม  สนามเครื่องเล่นอนุบาล  ลานสนามกีฬา 2 สนาม และสนามเปตอง