ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงธนัชชา เกียรติศาสน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖