กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2566
 khna kxng xanwy kark lum thi 3 1
khna kxng xanwy kark lum thi 3 2
 
📝วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
📌โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี
✅✅ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโรงเรียน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานดีเลิศต่อไป
🙏คณะตรวจประเมินประกอบด้วย
นายชาติชาย สารบรรณ, นางสาวภาชินี ศิลปภิรมย์สุข และ นายวปรา จวงด้วง โดยมี ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล ประธานกรรมการฝ่ายคุณภาพการศึกษาและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย
🔸งานประชาสัมพันธ์ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

Login Form

สถิติเว็บไซต์

มี 101 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์