กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน