โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี ได้กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29-31 มกราคม 2567 (รอบแรก) วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (รอบสอง) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน