Welcome to Sarasas Thonburi School โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร.0-2421-1472, 0-2444-2187
  • DSCF6022.jpg
  • IMG_4047.JPG
  • IMG_4563.JPG
  • IMG_4577.JPG
  • IMG_7088.JPG
  • IMG_8626.JPG
  • IMG_8630.JPG

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ⇒ เปิดเรียนภาคฤดูร้อน วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 - วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
 ⇒ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 กำหนดการซื้อหนังสือ - สมุด อุปกรณ์การเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น
 ⇒ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (เวลา 08.00 - 12.00 น.)
 ⇒ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียนทุกระดับชั้นรับตารางสอนแล้วเรียนตามปกติ