Library Fair กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานจัดแสดงบูทหนังสือที่น่าสนใจจากสำนักพิมพ์ต่างๆ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด