📣 ✅กิจกรรม PRE-Grade 1 ✅📣นักเรียนอนุบาล 3 ได้เยี่ยมชมบรรยากาศอาคารเรียนระดับประถมศึกษา และได้ทดลองเรียนกับกิจกรรมคณิตคิดสนุก และ English is Fun ซึ่งสอนโดยครูระดับประถมศึกษา